Základová vývojová terapia /vývojové cvičenia/:

Základová vývojová terapia /vývojové cvičenia/:

Rozvoj nervového systému založená na komplexne-pohybovej terapií.

Na základe tejto terapia sa spustí chod pohybov, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj mozgu. Deti sa tiež počas terapia   dopracujú k vysokým pohybovým schopnostiam. Prostredníctvom týchto pohybových činností sa stimuluje tá časť mozgu, ktorá spravuje reč (čítanie, písanie) človeka.

Celistvosť týchto pedagogicky- rozvojových metód pozostáva s  rozvojových terapií zamerané na čas, priestor, pamäť, sluch a reč.

Táto základová terapia je účinná pre vekové kategórie od 5 do 16 rokov:

 • oneskorený resp. chybný rečový vývoj (u chlapcov: po dovŕšení 2,5 r.; u dievčat: po 2 r.)
 • chybná výslovnosť u dieťaťa
 • problémy s vyjadrovaním sa v úplných plnohodnotných vetách po dovŕšení 5 rokov.
 • dislexia/ disgrafia (problémy s čítaním/ písaním)
 • problematické čítanie/ dobre číta, ale nerozumie tomu, čo číta
 • rozumie tomu, čo číta, ale číta so zlou technikou
 • nečitateľné písanie, ťažkosti pri písaní/ krčovité písanie/ nevie sa držať riadkov pri písaní
 • hypermotil – pri veľmi aktívny/ problémy so sústredením
 • poruchy vývoja v predškolskom veku
 • slabo-mentálne postihnuté deti
 • problémy pri pohybovej šikovnosti
 • dieťaťu sa nechce kresliť
 • po dovŕšení 5 rokov sa dieťaťu nevyvinula schopnosť používania pravej alebo ľavej ruky
 • Vo veku 5 a 16 rokov sa dieťaťu nevyvinula pohybová šikovnosť – resp. nie je dostatočne vyvinutá oproti svojim rovesníkom, tak ho vyšetrím a nastavím vhodnú pohybovú terapiu.

PaedDr. Bartalos Erzsébet Pedagóg v materskej škôlke, učiteľ, vývojár základovej terapie, špeciálny pedagóg – zameraný na deti s poruchami v učení

 

Výskumy:
• vývoj diagnostických testovacích systémov pre stanovenie školskej zrelosti –DIFER test

 • Základný pohybovo-vývojový vyšetrenie na nastavenie

Vývoj:

 • Príprava v predškolskom veku –výučba slovenčiny hravou formou
 • Základová pohybová terapia

PaedDr. Bartalos Erzsébet

Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál

Email: alba2@post.sk

Mobil: +421 915 167 170

Websitewww.berba.sk

Bartalos Robert

Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál

Email: berbakft@gmail.com

Mobil: +421 907 735 128

Websitewww.berba.sk