Bartalos Robert

Bartalos Robert: kominár

Odborník preskúšanie komínov a revízie, čistenie, kontrola a vyvložkovanie komínov, stavanie komína.
kemenysepro4.jpg
kemenysepro5.jpg

PaedDr. Bartalos Erzsébet

Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál

Email: alba2@post.sk

Mobil: +421 915 167 170

Websitewww.berba.sk

Bartalos Robert

Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál

Email: berbakft@gmail.com

Mobil: +421 907 735 128

Websitewww.berba.sk