PaedDr. Bartalos Erzsébet

PaedDr. Bartalosová Alžbeta:

  • učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
  • učiteľka pre primárne vzdelávanie,
  • učiteľka materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením
  • špeciálny pedagóg v odbore pre žiakov poruchami v učení, pre detí so špeciálno výchovno-vzdelávaciami potrebami
  • odborník- terapeut pohybovej terapie pre rozvíjanie detskej neurotickej sústavy

Prečo zvoliť nás

Poradenstvo, špeciálno-pedagogická a terapeutická činnosť, vyšetrenie na školskú zrelosť, vyšetrenie na vykonávanie pohybovej terapie, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, terapeutické činnosti.

dsc_0213.jpg
dsc_0200.jpg
dsc_0198.jpg

PaedDr. Bartalos Erzsébet

Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál

Email: alba2@post.sk

Mobil: +421 915 167 170

Websitewww.berba.sk

Bartalos Robert

Záhradnícka 518/12, 930 10 Dolný Štál

Email: berbakft@gmail.com

Mobil: +421 907 735 128

Websitewww.berba.sk